Правна информация

Savina Filipova E.U.

Steinfeldgasse 7/14, Виена 1190

Австрия

ДДС: ATU73713715

Членство в камарата: Виенска търговска камара

Номер на член: 0956549