Условия за ползване

ОБЩ преглед
Този сайт се управлява от Next Specialty Кафе. В целия сайт, термините "ние", "нас" и "нашия" се отнася до следващото специалитет кафе. Следваща специалност кафе предлага този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, обусловен от вашето приемане на всички условия, условия, политики и обявления, посочени тук.

Като посетите нашия сайт и/или купувате нещо от нас, вие се ангажирате в нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия ("Условия за ползване", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или доставчици на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава може да нямате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови характеристики или инструменти, които се добавят към настоящия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализирате, промените или да замените която и да е част от тези Условия за ползване, като публикувате актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате тази страница за промени. Вашето продължително използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин е домакин на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформа за електронна търговия, която ни позволява да продават нашите продукти и услуги за вас.

РАЗДЕЛ 1-УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Съгласявайки се с тези Условия за ползване, Вие представлявате, че сте най-малко възрастта на мнозинството в своята държава или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволите на някой от вашите малки зависими лица да използват този сайт.
Вие не може да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неразрешена цел, нито пък можете, при използването на Услугата, да нарушават всички закони във вашата юрисдикция (включително, но не се ограничава до законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или какъвто и да е код от разрушителна природа.
Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите услуги.

РАЗДЕЛ 2-ОБЩИ УСЛОВИЯ
Ние си запазваме правото да откажем обслужване на всеки по някаква причина по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (не включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено нешифровано и включва (а) предаване по различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта е винаги криптирана по време на прехвърляне на мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате всяка част от услугата, използване на Услугата, или достъп до Услугата, или всякакъв контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничат или не засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3-ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не сме отговорни, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт се предоставя само за обща информация и не следва да се използва или използва като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първичната, по-точна, по-пълна или по-навременна информация. Всяка зависимост от материала на този сайт е на твоя отговорност.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, задължително, не е актуална и се предоставя само за Вашето запитване. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4-ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ
Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предупреждение.
Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или преустановим Услугата (или каквато и да е негова част или негова част) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трети страни за каквито и да било промени, промени в цените, спиране на действието или прекъсване на услугата.

РАЗДЕЛ 5-ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ
Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни единствено онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или размяна само според нашата политика за връщане.
Ние направихме всички усилия да се покаже възможно най-точно цветовете и снимки на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че вашият компютърен монитор ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски район или юрисдикция. Може да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим количествата продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или продукти ценообразуване подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по собствена преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е нищожен, където е забранено.
Ние не се гарантира, че качеството на всички продукти, услуги, информация, или друг материал, закупени или получени от вас ще отговарят на вашите очаквания, или че всички грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6-ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СМЕТКАТА
Запазваме си правото да откажем каквато и да е заповед. По наше усмотче можем да ограничим или отменим закупените количества на човек, по домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от или под един и същ клиент, една и съща кредитна карта и/или нареждания, които използват един и същ адрес на фактуриране и/или корабоплаването. В случай, че направим промяна или отменим поръчка, може да се опитаме да Ви уведомиме, като се свържете с имейл и/или платения адрес/телефонен номер, предоставен по времето, когато поръчката е направена. Ние си запазваме правото да ограничим или забраним заповеди, които в нашата единствена преценка, изглежда да бъдат поставени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предостаните актуална, пълна и точна покупка и информация за сметката за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате профила си и друга информация, включително имейл адрес и номера на кредитни карти и срок на годност, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържете с вас, както е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7-НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Можем да ви осигурим достъп до инструменти на трети страни, над които нито наблюдаваме, нито имаме контрол, нито вход.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти "както е" и "като налични" без каквито и да било гаранции, представяния или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да има никаква отговорност, произтичащи от или свързани с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и да одобрите условията, при които инструментите се предоставят от съответния (те) доставчик (ци) на трети страни.
В бъдеще можем да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са обект на настоящите Общи условия.

Раздел 8 - Връзки на трети страни
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за никакви материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с закупуването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Жалбите, претенциите, притесненията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

Раздел 9 - Коментари на потребителя, обратна връзка и други изявления
Ако по наше искане изпращате определени конкретни изявления (например участия в конкурса) или без заявка от нас, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощенски поща или по друг начин (Колективно, „Коментари“) Вие се съгласявате, че по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв носител на всякакви коментари, които ни препращате. Ние сме и не сме задължени (1) да поддържаме увереност в увереност; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на всякакви коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахнем съдържание, което определяме по свое усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, нецензурни или по друг начин нежелателни или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или тези условия за служба .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават право на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или собствено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, насилствен или нецензурен материал или съдържат някакъв компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин би могъл да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив адрес за електронна поща, преструвайте се на някой друг освен себе си или по друг начин ни подвежда или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите отговорност единствено за коментари, които правите и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трети страни.

Раздел 10 - Лична информация
Вашето представяне на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

Раздел 11 - Грешки, неточности и пропуски
Понякога може да има информация на нашия сайт или в услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продуктите, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време на транзит и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) .
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен според изискванията от закона. Не трябва да се вземе определена дата за актуализиране или опресняване, приложена в услугата или на който и да е свързан уебсайт, да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е модифицирана или актуализирана.

Раздел 12 - Забранени употреби
В допълнение към други забрани, посочени в Условията за обслужване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за някаква незаконна цел; (б) да се иска други да изпълняват или участват във всякакви незаконни действия; в) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушава или нарушава нашите права на интелектуална собственост или права на интелектуална собственост на другите; д) да тормози, злоупотреба, обида, вреда, клевета, клевета, пренебрегване, сплашване или дискриминиране въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще се използва или може да се използва по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; (i) да спам, фиш, фарм, предлог, паяк, пълзене или изстъргване; й) за всяка нецензурна или неморална цел; или (k) да се намесват или заобикалят функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

Раздел 13 - отказ от гаранции; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределени периоди от време или да отменим Услугата по всяко време, без да ви уведомява.
Изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш единствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени до вас чрез Услугата, са (с изключение на изрично посочени от нас), предоставени „както е„ и „както е достъпно“ за ваша употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от всякакъв вид, или експреси подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, издръжливост, заглавие и не-намерение.
В никакъв случай следващото специализирано кафе, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не могат или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничаване на загубените печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или подобни щети, независимо дали са базирани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, възникващи От използването на която и да е от услугата или всякакви продукти, закупени с помощта на Услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин за използването на Услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание, или всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнала в резултат на използването на услугата или всяко съдържание (или продукт) публикувано, предавано или предоставено по друг начин чрез Услугата, дори ако е посъветвана за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорност за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максимална степен, разрешена от закона.

Раздел 14 - обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите безобидно следващо специализирано кафе и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безобидни от всякакви иска или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от всяка трета страна поради или произтичащо от вашето нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез позоваване, или вашето нарушение на закон или права на трета страна.

Раздел 15 - Разделителност
В случай, че всяка разпоредба на настоящите Общи условия се определя като незаконна, невалидна или неприложима, такава разпоредба се изпълнява в най -пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и незаетата част се счита, че се счита за откъсване от настоящите Условия Службата, такова определяне не влияе на валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

Раздел 16 - Прекратяване
Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, преживяват прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Тези условия за обслужване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези условия за обслужване по всяко време, като ни уведомите, че вече не искате да използвате нашите услуги или когато прекратите да използвате нашия сайт.
Ако в нашето единствено решение се провалите или подозираме, че сте се отказали, да се съобразите с някакъв срок или предоставяне на настоящите Условия, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите услуги (или която и да е част от него).

Раздел 17 - Цялото споразумение
Неуспехът на нас да упражняваме или прилагаме някакво право или предоставяне на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези условия за обслужване и всякакви политики или правила за експлоатация, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбиране между вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всякакви предишни или съвременни споразумения, комуникации и предложения , независимо дали устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата страна.

Раздел 18 - Управление на закона
Тези условия за обслужване и всички отделни споразумения, с които ви предоставяме услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Австрия.

Раздел 19 - Промени в условията на обслужване
Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка да актуализираме, променим или заменим всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в настоящите Общи условия представлява приемането на тези промени.

Раздел 20 - Информация за контакт
Въпросите относно условията на обслужване трябва да ни изпращат на savina@mynext.coffee.