Общи условия

Този електронен магазин, принадлежи на фирма Некст СК ЕООД, с адрес на регистрация: гр. София, ул.Чарлз Дарвин 25, бл.2, офис 2, МОЛ: Бисер Стоянов, ЕИК: BG131132307
Общите условия дефинират правните взаимоотношения, които настъпват при покупка на артикули от онлайн магазин mynext.coffee, междуНекст СК ЕООД от една страна, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента от друга, наричан по-долу за краткост КЛИЕНТ.
Натискането на бутона ПОРЪЧКА се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин и КЛИЕНТЪТ става страна по настоящия договор, както е описано в ЗЗП (Закона за защита на потребителите).
ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя настоящите условия по всяко време, без за това да е нужно предварително известие

Цените в интернет магазина са за 1 брой с включен ДДС.
Обявената цена на продукта не включва цената на доставка, ако има такава. Цената за доставка се добавя към общата цена на поръчката.
Цените в интернет магазина могат да бъдат сменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. КЛИЕНТЪТ заплаща цената, която е обявена в момента на поръчката.
Поръчката се счита за направена от КЛИЕНТА след получаване на имейл с потвърждение.
При некоректен телефон или адреса за доставка поръчката няма да бъде доставена.

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави без дефект продуктите, поръчани в интернет магазина на КЛИЕНТА в указаните по-долу срокове.
КЛИЕНТЪТ се задължава да осигури достъп на извършващия доставката на посочения от него адрес.
Доставката се извършва от куриерска фирма от ВРАТА до ВРАТА.
Цената на доставката е без посочване на точен час или други допълнителни услуги.
Срок за доставка  – от 1 до 4 работни дни.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.

Плащането може да бъде извършено чрез кредитна/дебитна карта през виртуален POS терминал.

Съгласно ЗЗП, чл, 55, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от закупената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било компенсации. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят се е отказал от стоката. В този случай транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА. Сумите се възстановяват по начина, по който е извършено плащането.

КЛИЕНТЪТ е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

Рекламации могат да се правят от КЛИЕНТА, в случай че:
1. Доставената стока не съответства на поръчаната от КЛИЕНТА.
2. Доставената стока е повредена при транспортирането.
3. Доставената стока има фабричен или производствен дефект.
4. Не е спазен срокът за доставка, обявен в на настоящия договор.
ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за становището си на посочения от него телефон или имейл в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.

ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.